Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması

18-07-2019

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) ve saha çalışmasını üstlenen bir araştırma şirketi ile bir araya gelerek tüketici işlemlerine taraf tüm ilgililere rehber olabilecek Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması hazırladı. Kapsamlı rapordaki bazı veriler, tekstil ve hazır giyim sektörü için de yol gösterici nitelikte.

Söz konusu araştırma tüketicilerin tüketici hakları ve tüketicinin korunması konusunda bilinç ve bilgi düzeylerini belirlemek, toplumda değişen tüketim eğilimlerini, tutum ve davranışlarını saptamak, alışveriş ve tüketim davranışlarına göre bir tüketici profili ortaya koymak amacıyla planlandı ve yürütüldü. Araştırma sonucunda elde edilecek bulgular ile tüketicilerin bilinç ve bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek eğitim, bilinçlendirme ve araştırma faaliyetleri ile yasal mevzuat düzenlemelerine yön verilmesi amaçlanıyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araştırmanın önsözünde “Her yıl yapılması planlanan bu çalışmayla aynı zamanda tüketici bilinç endeksi de oluşturulmaya başlanacaktır. Tüketicilerimizin mevcut profilini ve bilinç düzeyini referans alarak politika belirleyecek özel sektör mensuplarının, sivil toplum örgütlerinin, akademik kurumların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının istifade etmesi için hazırlanan söz konusu çalışmanın, ülkemize ve tüm tüketicilerimize faydalı olmasını temenni ederim” dedi. Araştırma 26 ilde yapıldı. Bu iller Türkiye’de İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2’de yer alıyor. 18 yaş ve üstü 2 bin 242 katılımcı ile nicel anket uygulaması ile yani kâğıt kalem vasıtasıyla yüz yüze görüşüldü.

Tüketicilere ilişkin genel bilgiler:
• Araştırma kapsamındaki tüketicilerin yüzde 63.7’si 34 yaşın altında, yüzde 17.7’si 35-44 yaş aralığındadır. 55 yaş ve üzerindeki tüketicilerin oranı yüzde 6.8’dir.
• Tüketicilerin yüzde 47.4’ü kadın, yüzde 52.6’sı erkektir.
• Araştırma kapsamındaki tüketicilerin yüzde 49.3’ü bekâr, yüzde 46.4’ü evlidir.
• Tüketicilerin yüzde 23.3’ü ücretli çalışan, yüzde 18.3’ü öğrenci, yüzde 12.7’si ise ev hanımıdır.
• Tüketicilerin yüzde 36’sı, aylık ortalama 1.405-3.000 TL gelire sahiptir.
• Araştırma kapsamına katılan tüketicilerin yüzde 42.6’sı lise mezunu, yüzde 30’u ise üniversite ve üzeri öğrenim durumuna sahiptir.
• Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 54.1’inin orta bilinç düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu oran 2018 yılı tüketici bilinç düzeyini ifade etmektedir.
• Yüksek bilgi düzeyindeki erkeklerin (yüzde 37.3) oranı kadınlardan (yüzde 34.5) daha fazladır.

Rapordan elde edilen bazı sonuçlar:
• 18-24 yaş arası tüketiciler ağırlık olarak düşük bilgi düzeyindeyken, 25-34 yaş aralığındaki tüketiciler orta ve yüksek düzeyde bilgi düzeyindedir.
• Tüketicilerin bilgi düzeyi arttıkça bilinç düzeyi de artmaktadır.
• Tüketiciler gün içinde ortalama iki-dört saat TV izlemektedir.
• Tüketicilerin en çok izledikleri TV programları yüzde 67.6 ile film ve dizilerdir.
• Araştırma kapsamındaki tüketicilerin yüzde 63.2’si düzenli olarak tatil yapmamaktadır.
• Tüketicilerin yüzde 95’inin internet bağlantısı bulunmaktadır.
• Tüketiciler en çok sosyal ağlar (yüzde 65.7) eğlence (yüzde 36.4) ve film, müzik, dizi izleme (yüzde 34.8) gibi amaçlarla internet kullanmaktadır.

Raporun tamamına https://www.ticaret.gov.tr sayfasından ulaşılabilir.


Diğer Haberler