Euratex zirvesinden satır başları

07-05-2017

Yeni başkan Klaus Huneke’nin yönettiği, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu (Euratex) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürler ortak toplantısında, AB içi bölgesel yapılanmadan boyarmaddelere, Brexit’ten sürdürülebilir iş önceliklerine pek çok konuda görüş alışverişi yapıldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 10 Mart’ta gerçekleştirilen Euratex toplantısına katılan Türk heyetinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’ni (İTKİB) temsilen Ahmet Öksüz ve Haluk Özelçi, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’ni (TGSD) temsilen Hadi Karasu, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nı temsilen ise Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Koç, Danışma Kurulu Üyesi Harun Tavaşi ve Genel Sekreter Yardımcısı Levent Oğuz yer aldı.

1. AB içi RegioTex yapılanması
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında, tekstil ve hazır giyimde -bölgesel avantajlarına göre- KOBİ düzeyindeki firmaların oluşturulmasına, iş potansiyellerinin geliştirilmesine yönelik bir yapılanma hazırlanıyor. Böylece, ne doğrultuda iş yapacaklarını öngöremeyen küçük ve orta ölçekli tekstil firmalarına, RegioTex yapılanması içinde bölgesel otorite konumunda olan kişi tarafından yönlendirme yapılacak. Bu oluşumun mali kaynağı AB Yapısal Fonları’ndan sağlanacak. Türkiye’nin birliğe tam üye olmadığı için fondan yararlanma şansı bulunmuyor.
Toplantı sırasında katılımcılar iki ana eleştiri getirdi:
• “RegioTex yapılanması çok karmaşık, ABD’nin siteminde KOBİ’lerin desteklenmesi gerekir” dendi (Fonlara ulaşma, vergi vb.).
• Bu oluşumun içinde “tüketici” yok. Talep tarafının düşüncesi olmadan üretimde yapılanmanın yanlış olduğu belirtildi.

W2017-18 RegioTex adımları
Birinci safha
• EC resmi olarak Tematik Bölgeler’i kabul eder - Sanayi Modernizasyonu için Tekstil İnovasyonu: 2016 sonlarında
• Bölgesel durum ve kapasitelerin haritalandırması, paydaş çalıştayları: Aralık 2016-Mayıs 2017
• Her ortak bölge ve bölgelerarası stratejik projelerin tanımı için eylem planı: Nisan 2017’ye kadar
• Kesin potansiyel ve gereksinim duyulan stratejik projeleri tanımlamak için bölgeler arası network (şirketler, araştırmacılar,  teknoloji sağlayıcıları): 2017 Mayıs’tan itibaren başlayacak.

İkinci safha
• Üst düzey grup tarafından 1. Stratejik projelerin onaylanması, proje uygulamasına başlanması: 2017 yazdan itibaren
• Bölgelerarası Ar-Ge, eğitim ve öğretim, yeni sanayi değer zinciri oluşumunda yatırım ve pilot yatırımlar (AB ve bölgelerarası projeler vasıtasıyla): 2018+
• Bölgelerarası en iyi uygulamaların aktarımı ve geliştirilmesi: 2018+
• 2020 sonrası dönem için yeni S3 Politikalar ve Programlar’ın geliştirilmesi: 2019+

2. Boyarmaddeler
Toplantıda, AB’de kullanılan boyarmaddelerle ilgili tekelci bir yapı oluştuğu, bu nedenle fiyatlama konusunda sıkıntı yaşandığı ifade edildi. Genel görüş, bu kartel düzeninin kontrolü için monitör edilmesinin gerekliliğiydi.
Bu kapsamda Euratex üyelerinden, 25 Mart’a kadar konuya ilişkin anketin cevaplanması istendi. 24 Mart itibarıyla Türkiye’den gelen yedi cevabın altısı sendikamız üyelerindendi. Anketin ana konusu, temel, doğrudan, dispers, reaktif, sülfür, vat boyar maddelerinin fiyat gelişimini takip etmek.
Şu ana kadar anketten çıkan 2016 yılına ait ana trendler:
• 2016’da boyarmadde fiyatlarındaki artışlarda belirgin bir yumuşama yaşandı.
• Bazı istisnalar haricinde çoğunluk, temel boyarmaddelerde fiyatların sabit kaldığını, hatta azaldığını belirtti.
• Dispers boyarmaddeler en yüksek artışa maruz kaldı.

3. AB tekstil ve hazır giyim dış ticaret rakamları
Tekstil ve hazır giyimde perakende satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.6 arttı.

4. Brexit ve Birleşik Krallık serbest ticareti
Brexit ile ilgili genel görüşler:
• İngiltere ile yakın ticari ilişkileri bulunan tüm kıta Avrupa’sındaki üye ülkeler bundan büyük zarar görecek.
• Euratex üyeliğinden istifa eden İngilizlerin tekrar kazanılması sağlanmalı.
AB ile Birleşik Krallık arasında olası serbest ticaret anlaşmasının önemli başlıkları:
 
Ticaret:
1. Ücretsiz tarife girişlerine yakınlık
2. Malların serbest dolaşımı
3. Ticarete yönelik tarife dışı engellerin yaygınlaşmasının önlenmesi
4. Önemli ihracat pazarları ve tedarikçi ülkelerle hızlı ticaret anlaşmaları

İstihdam
1. AB mevzuatı: İstihdam koşulları, sağlık ve güvenlik
2. Birleşik Krallık’ta AB vatandaşlarının statüsüne ilişkin açıklık
3. Kalifiye AB vatandaşlarını çalıştırmaya devam etmek

Diğer
1. AB mevzuatında yer alan “çevre” konusu
2. Fikri mülkiyet hakkının korunması ve buna ilişkin yaptırımların durumu
3. Kritik öneme haiz AB’nin Ar-Ge programlarına devam etme olanağı

5. Sürdürülebilir iş öncelikleri
Euratex’in IndustriALL ile ortak yürüttüğü tekstil ve hazır giyimde kurumsal sosyal sorumluluk için risk değerlendirme araçlarına dair görüşler öncelikle dile getirildi.
Bu görüşler şöyle:
• Uyumlu hale getirilmesi 4 yıl süren aracın korunması ve yaygınlaştırılması hususunda komisyonun politik ilgisi çok yüksek.
• PR olmadan artan ilgi;
Ortakları arasında dağıtılması için aracı veya diğer aktörlerde dahil olan girişimler.
Diğer girişimler ile büyüyen temasların, işbirliğini artırmak için makul yapılacakları görmek.
Bazı fuar ve şirketlerin ilgisi (kümeler)
Üyeler ulusal düzeyde ve makul destekle çok aktif dağıtımı değerlendiriyor.
• Nisan sonunda danışman, Euratex ve IndustriALL Europe tarafından belirlenecek pazarlar ve ücret.

Diğer Haberler