Dünyaya örnek, Türkiye’ye ölçek olan forum: OPF

05-01-2023

“Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” temasıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda öne çıkan başlıklar; yeni nesil çalışma modelleri, ikiz dönüşüm, enerji ve iklim değişikliği oldu. TİSK tarafından düzenlenen organizasyonda, alanının önde gelen temsilcilerinin ve çeşitli bakanlıklardan yetkili isimlerin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir konuşma yaptı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen ve çalışma hayatının Davos’u olarak adlandırılan Ortak Paylaşım Forumu (OPF), 13 Ekim’de Kuruçeşme Divan’da yapıldı. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen; kamu, ulusal ve uluslararası işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren OPF’de, “Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana teması altında “ikiz dönüşüm (dijital ve yeşil dönüşüm)” ve “işgücünün sürekliliği” konularına odaklanıldı.

Forumun açılış konuşmasını TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı. OPF’nin “Dünyaya örnek, Türkiye’ye ölçek” olan bir forum olduğunu belirten Akkol, bu organizasyonun ülkemiz çalışma hayatına birlik ve beraberlik ruhu kattığını söyledi. Akkol, işgücünün sürekliliği, dijital dönüşümde çalışanların geleceğe hazırlanması, dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklerin geliştirilmesi ve istihdamın bu yolda artırılmasının yanı sıra yeşil dönüşüm ve yeşil dönüşümün getirdiği yeni iş alanları gibi konulardan ve bu alana yönelik projelerinden bahsetti.

Akkol’un ardından konuşan Türk-İş Mali Genel Sekreteri Ramazan Ağar, ikiz dönüşüm, enerji, iklim krizi, işgücünde sürdürülebilirlik başlıklarını gündeme getirdi. İkiz dönüşümde ülkemizin ekonomik koşullarını da gözeten orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulması gerektiğini belirten Ağar, her zaman emeğin tarafında olduklarını söyledi.

Açılış oturumunun son konuşmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Sürdürülebilirliği sağlamak için insan ilişkilerinin, tabiat ilişkisinin ve toplumların birbiriyle ilişkilerinin doğru kurulması gerektiğini belirten Bilgin, Bakanlığın istihdamda devamlılık ve kayıt dışı çalışmaya yönelik hazırladığı Beyaz Bayrak projesinden söz etti. Vedat Bilgin ayrıca, Bakanlık olarak yeni nesil çalışma hayatında esnek çalışma modelleri üzerine projeler ürettiklerini belirtti.

Uluslararası Örgütler Oturumu
OPF’nin Uluslararası Örgütler Oturumu’nda ILO, IOE, ITUC, BIAC, BM Türkiye ve UNDP gibi önemli örgütlerden başkan ve yöneticilerin küresel arenada sürdürülebilirlik ve iş gücü alanlarındaki güncel görüşleri paylaşıldı. BIAC Yönetim Kurulu Başkanı Charles Rick Johnston, ülkelerin yeşil ve dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi için Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) katkıda bulunması gerekliliğine vurgu yaptı. İklim krizinin tahmin edilenden çok daha çabuk ilerlediğini, ekonominin bu durumdan etkilendiğini söyleyen Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ise toprağın ve suyun önemine vurgu yaparak karbon ayak izinin azaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik Liderleri Oturumu
İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Burcu Özsoy, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 24 Mayıs 2004’te 189. taraf olarak katılan Türkiye’nin eşitlik, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar, ihtiyatlılık, sürdürebilir kalkınmayı destekleme hakkı ve hükümlülüğü, tarafların işbirliği gibi temel ilkelere göre hareket ettiğini belirtirken aynı oturumda konuşan Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Çiğdem Keskin, vizyoner hedeflerle doğanın, işin, insanın yarını için bugünü iyileştiriyoruz başlığı altında toplandıklarına değindi. Oturumda doğanın yarını olan 2030’a kadar, kapsam 1 ve 2’de sera gazı salınımının 2020’ye oranla yüzde 50 azaltmak, 2050 yılına kadar (net sıfır) şirket olmak gibi çalışma modellerini benimsendiği ifade edildi. İnsanın yarını fikriyle kadın yönetici oranının 2030 yılına kadar yüzde 35’e, 2050 yılına kadar da yüzde 50’ye çıkarılmak hedefinde olunduğu da paylaşıldı.

Abdi İbrahim Kamu İlişkileri Müdürü Megi Erpardo ise ilaç sektöründeki geri dönüşümün daha zor oluğunu, bu nedenle daha az malzeme kullanımına gittiklerini söyledi.

Yeşil Dönüşüm Zorluklar ve Fırsatlar Paneli
Türkiye Yatırım Platformu hakkında bilgilendirme yaparak konuşmasına başlayan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, üniversitelerin ve Sanayi Bakanlığı’nın sitesindeki projelerin varlığından, Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği fırsatlarını tek bir adreste toplayan ipa.gov.tr sitesinden ve ufukavrupa.org.tr üzerinden sağlanan TÜBİTAK desteklerinden söz etti.

Aynı oturumdaki konuşan EBRD Türkiye Başkan Vekili, Ankara Ofis Başkanı Mehmet Üvez de yeşil bankacılığı esas aldıklarını, kredi ve ortaklıkların yüzde 20 yeşil finansmana ayrıldığını, doğrudan ve dolaylı yeşil finansmanla katkı sağlanmaya çalışıldığını belirtti.

UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanı sıra Sanayi Bakanlığı ile de projeler ürettiklerinden söz ederek, ortak çalışma kültürüyle sonuca ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Oturumu
Intenseye İş Geliştirme Direktörü Gökhan Yıldız, konuşmasında, Intenseye İSG uzmanları tarafından şekillendirilen 40’tan fazla İSG senaryosunu kapsayan, kullanıma hazır, yüksek doğrulukta yapay zekâ modelleriyle kısa sürede sonuç alınabileceğini vurguladı.

Trio Mobil CEO ve Kurucu Ortağı Nevzat Ataklı ise global projelerde kanıtlanmış başarılarına olanak sağlayan yapay zekâ destekli IoT çözümlerinin endüstriyel operasyonlarda iş güvenliğini ve verimliliği artırdığını; bulut tabanlı yazılımları kullanarak forkliftleri, varlıkları ve insanları gerçek zamanlı olarak yüksek doğrulukla takip edebildiklerini belirtti.


Diğer Haberler