Kendi eğitmenlerini yetiştiren, Yalın 6 Sigma’da daha başarılı

17-04-2017

Kaliteyi ve verimliliği iyileştirmek için başvurulan Yalın 6 Sigma yönteminde başarının sırrı, kendi elemanlarını yetiştirmekten geçiyor. Bu yetişmiş kuşakların verdiği eğitimler ve yürüttüğü projeler ile şirketlerde hız ve verim artıyor. Kalite lideri şirketlerin tercih ettiği Yalın 6 Sigma stratejisinden verim almanın yollarını, sendikamız üyesi SASA Polyester Sanayi A.Ş. Kalite Kontrol Yöneticisi ve uzman kara kuşak Özer Kabasakal ile konuştuk.

YALIN 6 SİGMA TERİMLERİ
Şampiyon: Yalın 6 Sigma çalışmalarını yönetme ve rehberlik etme sorumluluğu olan idari düzeyde yönetici. Doğrudan genel müdür/şirket başkanına veya bölüm/birim sorumlusuna rapor veriyorlar.
Kara kuşak: Liderlik ve sorun çözme konularında en az 4-5 hafta süreyle eğitim alan şirket çalışanları. Proje ekiplerinin yönetimi, rehberliğinden ve seçilen projelerin sonuçlarını teslim etmekten sorumlular.
Uzman kara kuşak: Daha karmaşık sorun çözme teknikleri konusunda ileri eğitim alıyorlar. Kara kuşakların eğitimi ve yönetimi ile ekip çalışmalarının izlenmesinden sorumlular. Gerektiğinde ekiplere yardım da ediyorlar.
Yeşil kuşak, sarı kuşak, beyaz kuşak: Bir miktar Yalın 6 Sigma bilinçlendirme eğitimi veya yetenek eğitimi alıyorlar.

Yalın 6 Sigma eğitimlerinin önemi hakkındaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?
Yalın 6 Sigma, mevcut problemleri çözmek, altı sigma kalitesinde yeni ürün ve süreçler tasarlamak için oluşturulmuş, kendini kanıtlamış bir proje yönetim yaklaşımı. Uygulayan şirketlere çok belirgin finansal kazançlar sağlamış durumda. Yararları duyuldukça, uygulaması üretim sektörlerinden hizmet sektörlerine ve ana sanayilerden yan sanayilerine doğru yaygınlaştı. Yalın 6 Sigma, iyileştirme araçları ve problem çözme teknikleridir. Dünya çapında ‘kalite’ demek olan ve uzun dönemde 3.4 ppm hata oranını hedefleyen süreç yeterliliğinin istatistiksel olarak ölçümü. Müşteri odaklı çalışılarak, kalite iyileştirmelerinin önceliklendirilmesini sağlıyor. Dünya çapındaki kalite lideri şirketler tarafından iş yapma şekli ve stratejisi olarak kullanılıyor. Yalın 6 Sigma, kültür değişimini ve altyapıyı kuvvetlendirmek, iş süreçlerine daha yoğun katkıyı sağlamak için TÖAİK  (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) şeklinde kendini yeniledi ve büyük çıkış sağladı. Yatırımın geri dönüşünü sağlayabilmek amacıyla Yalın ile Altı Sigma metotlarının birleşimi ile oluşan Yalın Altı Sigma metodu kullanılıyor.

Yalın 6 Sigma eğitimlerinin şirket içinde kendi ekibiniz tarafından verilmesi neden önemli?
SASA sürekli iyileştirme çalışmalarını Yalın 6 Sigma metodolojisini referans alarak 2001 yılından bu yana başarıyla yürütüyor. Bu başarının altında yatan en önemli etken, alt süreçler arasındaki etkin iletişim ağı. Etkin bir iletişim, hiç kuşkusuz sürekli iyileştirme çalışmalarında başarıya giden yolda kilit parametre. Şirketlerin kendi eğitim ekibini yetiştirmesi, bu ekiplerin de -eğitim dahil- tüm sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmeleri daha kısa sürede başarı elde edilmesini sağlıyor.

Kendi ekibinizi yetiştirmenin faydaları neler?
Yalın 6 Sigma metodolojisinin SASA’da başarılı olmasının en temel sebebi, eğitim, proje ve projelerin yönetimini, kendi bünyesinde yetişmiş kuşakların yürütüyor olması. Kendi ekibinizle bu işi yaptığınızda, kök nedenleri daha hızlı tespit edip projelendirebiliyorsunuz. Çünkü zaten daha önceden teşkil edilmiş güven ilişkisini kullanıyorsunuz. Bu da sistemin etkin çalışması için temel parametre olan iletişimin sağlam tesis edilmesini sağlıyor.
Şirket içinde kendi ekibinizi yetiştirmeniz ve eğitimlerin yine kendi ekibiniz tarafından verilmesi, eğitim etkinliğini de belirgin şekilde artırıyor. Bunun sebebi, ekibin tüm şirket alt süreçlerini tanıması ve sürece hakim olması. Ayrıca sürekli şirket içinde olduğunuzdan, proje ekipleriyle yakın danışmanlık hizmetini kesintisiz verebiliyorsunuz.
Kendi ekibinizi kurmanın ciddi avantajları var. Örneğin; danışmanlık firmalarının eğitim dokümanlarında kullandıkları sektörden uzak örnekler, konunun anlaşılmasını ve kuşak adayının konuyu içselleştirip kendi süreçlerinde uygulamasını zorlaştırıyor. Süreci bilenler, kuşak adayının proje yönetiminde karşılaştığı sorunların çözümünde daha etkin araç önerebiliyor. Sonuç olarak; ekibin şirket içinden yetişen kişilerden oluşması hem çalışmaların verimliliğini artırıyor hem de daha hızlı sonuç alınmasını sağlıyor.

Konuyla ilgili olarak, Türkiye ve dünyadan örnekler verebilir misiniz?
Altı Sigma uygulamalarına 2002 yılında başlayan Bosch Bursa firması, sistemin Türkiye’deki ve dünyadaki başarılı uygulayıcıları arasında yer alıyor. Üst yönetim dahil olmak üzere, yöneticiler 6 Sigma şampiyon eğitimine dahil olmuş, 2008 verilerine göre 33 kara kuşak, 101 yeşil kuşak ve 2 uzman kara kuşak yetiştirmiş. Bosh, beyaz yakalı çalışanların tamamının Altı Sigma temel eğitimlerine katılmasını öngörüyor. Böylelikle uygulamanın üretim süreçlerinden, satış, lojistik ve insan kaynakları sürecine kadar tüm fonksiyonlara yayılmasını sağlıyor. Bu doğrultuda, üretim ve üretim dışı alanlarda 200’ün üzerinde proje gerçekleştiriyor. Bursa’daki üretim tesisleri, Avrupa’daki uluslararası firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşan değerlendirme komitesi tarafından, ‘üretim’ kategorisinde 2008 yılında Avrupa Altı Sigma Mükemmellik Onur Ödülü’ne layık görüldü.

SASA olarak siz bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Üst yönetim stratejik hedefleri yayınlandıktan sonra, yılda iki defa olmak üzere Yalın Altı Sigma kara kuşak ve yeşil kuşak eğitimlerinin planlama çalışması yapılır. Eğitime katılacak adaylar prosedür gereği minimum iki yıllık tecrübesi olan kişilerden Genel Müdür başkanlığında Yalın Ofis üyeleri ve Süreç başkanları tarafından belirlenir. Hedefler bazında proje önerileri Yalın Ofis üyeleri tarafından koordine edilen saha çalışmalarında alınır. Bu önerilerden Yalın Proje olarak devam ettirilecekler ile Altı Sigma tabanlı projeler ayrılır. Yalın projeleri, saha uzmanlarına verilen sarı kuşak eğitimleri ve kaizen uygulamaları şeklinde Yalın Ofis koordinatörlüğünde saha uzmanları liderliğinde yürütülür. Daha uzun vadeli projeler yeşil kuşak veya kara kuşak ataması yapılarak başlatılır. Eğitimin onayları ile birlikte eğitim organizasyonu Yalın Ofis tarafından yapılır. Eğitim dönemi projelerinin başarı durumu Yalın Ofis koordinatörü ve üyeleri ile Şampiyon tarafından onaylanır. SASA sürekli iyileştirme prosesini daha verimli hale getirmek amacıyla, kapsamlı bir Altı Sigma projesi yürüterek, başarısız olan projelerin ve faaliyetlerin kök nedenini araştırıp kalıcı çözümler üretti. Bu kapsamda Yalın Ofis adlı bir çalışma grubu oluşturuldu. Yalın Ofis sorumluları ana iş tanımlarına ek olarak ilgili çalışmayı da yürütüyor. Yalın Ofis çalışanlarının tam zamanlı olmaması ekstra avantajlar sağlıyor. Bunlardan en önemlisi, süreçlerden uzaklaşmadan hakimiyeti sağlayabilmek.

Peki, şimdiye kadar neler yaptınız? Şu an neler yapıyorsunuz?
Biz SASA olarak 2010 yılından sonra Yalın Altı Sigma metodolojisini üretim dışı faaliyetlerimize de adapte etmeyi hedefledik. Bu kapsamda projeler üretip yeşil ve kara kuşaklar yetiştirdik. 15 yılda 200’ün üzerinde Yalın Altı Sigma ve yine 50’nin üzerinde kaizen projesiyle toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde net getiri elde ettik. Şu anda bünyemizde 1 uzman kara kuşak, 10 kara kuşak ve 25 yeşil kuşağımız mevcut. Tüm takiplerimiz kendi oluşturduğumuz veri tabanı üzerinden yapılıyor ve sonuçlar yılda iki defa üst yönetime Yalın Ofis tarafından raporlanıyor. 2010 yılından bu yana yapılan toplam 90 Yalın Altı Sigma projesinin 30 tanesi üretim harici bölümlerden yapıldı ve başarıyla tamamlandı. Son beş yılda 72 Altı Sigma projesinin 26 tanesi üretim harici bölümlerden başlatıldı ve onlardan da başarılı sonuçlar alındı.
 

Diğer Haberler