Sanayi birliklerinden AB’ye uyarı

07-05-2017

Euratex ve 91 AB sanayi birliği, “Karşı karşıya olduğumuz zorluklar konusunda uyarının tonunu artırma zamanı geldi” diyerek, güçlü bir AB Sanayi Stratejisi için ortak bildirge imzaladı. AB Komisyonu’na sunulan bildirgede, Hindistan, Çin ve ABD örnek gösterildi.

Geçtiğimiz Şubat sonunda gerçekleştirilen Rekabet Edebilirlik Konseyi ve AB Sanayi Günü öncesinde, Avrupa Sanayi Birlikleri, AB kurumlarını ziyaret ederek, sektörlerinin karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmek için bir eylem planı önerdi. Euratex, bu planın zamanında uygulanıp ilerlemesine dair düzenli olarak rapor verilmesi için taahhüt istedi. Ayrıca AB liderlerinin, mevcut küresel piyasa koşullarına cevap verecek şekilde, birliğin sanayi politikasını etraflıca değerlendirmesi çağrısı yapıldı.
Euratex ve 91 AB sanayi birliğinin, 16 Şubat tarihinde AB Komisyonu üyesi Elzbieta Bienkowska’ya göndermek üzere imzaladığı ortak bildirge şöyle:

İddialı bir AB sanayi stratejisi için ortak bildirge
“Avrupa, imalat sanayinin beşiği ve endüstriyel devrimler ile teknolojik yeniliklerin en başında yer alıyor. Avrupa sanayisi, tüm üye ülkelerinde yüzbinlerce KOBİ’yi ve daha büyük tedarikçileri içeren tedarik zincirlerinde, doğrudan 34 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Dolaylı olarak da ilişkili sektörlere milyonlarca ilave istihdam yarattı.
Avrupa imalat sanayisi araştırma ve yenilikler için muazzam bir kapasiteye ve nitelikli işgücüne sahip olup, kalitede ve sürdürülebilirlikte küresel bir ün kazanmış durumda. Şimdi ise ihtiyaç duyulan, Avrupalı kurumlar ve üye ülkelerin Avrupa’da daha fazla iş ve büyüme yaratılması için hızlı ve kararlı bir şekilde destek olmaları.
Karşı karşıya olduğumuz büyük zorluklar konusunda uyarının tonunu artırmanın zamanı geldi. 2000 ve 2014 yılları arasında toplam AB üretimindeki imalatın payı yüzde 18.8’den yüzde 15.3’e düştü ve 2008-14 yılları arasında imalat sanayiinde 3.5 milyon istihdam kaybı yaşandı. Bu süreçte, dünyadaki diğer ülkeler sanayiyi siyasi gündemlerinin en üst sırasına koydu. “Hindistan’da üret” (Make in India) stratejisi Hindistan’ın “gelecek imalat noktası” olmasını sağlamakta, “Çin malı” (Made in China) stratejisi ise Çin’i “önde gelen imalat gücü”ne dönüştürmeyi amaçlamakta. Amerika’nın “Önce Amerika” stratejisine doğru son değişimi de kendi sanayi politikaları üzerinde kesinlikle güçlü bir etkiye sahip olacaktır.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker vekilliğinin başlarında, Avrupa’nın yeniden sanayileşmesinin kendisinin ilk önceliği olduğunu belirtmiş ve AB GSYİH’de imalatın payını 2020’ye kadar yüzde 20’ye çıkarma amacını teyit etmişti. Bir sonraki Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin hazırlanması yaklaştıkça, Avrupa Komisyonu’nun daha adil bir dünya pazarında rol alan rekabetçi bir küresel endüstriyel güç olarak hareket etmesi ve AB’ye yardımcı olması hayati önem taşıyor.
Bu nedenle, biz, çeşitli sektörleri temsil eden Avrupa imalat sanayisi olarak Avrupa Komisyonu’nu;
• İddialı ve gerçekçi bir zaman çizelgesi ile imalat sanayinin, AB GSYİH’sinin yüzde 20’sine hedef olma taahhüdünü tekrar teyit etmeye çağırıyoruz.
• Sanayi sektörlerinin karşılaştığı zorluklarla başa çıkması için somut adımlar ve dönüm noktaları içeren bir iletişim çerçevesinde Eylem Planı hazırlamalarını talep ediyoruz.
• Ve bu Eylem Planı’nı zamanında uygulamaya ve düzenli olarak ilerleme kaydedeceklerini duyurmaya çağırıyoruz.
Üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu, AB’nin sanayi tabanının güçlendirilip modernize edilmesi çağrısı yapan Avrupa Konseyi Sonuçları (15 Aralık 2016) ve Avrupa’nın yeniden sanayileşmesi politikasına duyulan ihtiyaca dair Parlamento Kararı (5 Ekim 2016) aracılığıyla güçlü bir Avrupa sanayi stratejisine tam destek verdiklerini açıkça belirtti.
Biz, ortak bildirgeyi imzalayan taraflar olarak, Avrupalı üreticilerin ve Avrupa’daki istihdamın liderliğini korumaya yardımcı olacak bu iddialı ve eşgüdümlü Avrupa endüstriyel stratejisini tanımlamak ve uygulamak için Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Rekabet Edebilirlik Konseyi ile olan işbirliğimizi hızlandırmaya hazırız.”


Diğer Haberler