LC Waikiki, Akademi’sini üniversiteye dönüştürme yolunda

11-10-2021

Şirketlerin ihtiyaçlarına göre her düzeydeki çalışanın tecrübesine, hedeflerine hatta kişiliğine özel eğitim programlarının tasarlandığı kurumsal akademi kuran şirketler arasına 2013 yılında katılan LC Waikiki, yapıyı 2023 yılında kurumsal üniversiteye dönüştürmeyi hedefliyor.

Hayatımızın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da hızlı ve karmaşık bir değişim süreci yaşanıyor. Hızla değişen iş dünyasında kazanmanın yolu ise kurumsal gelişimden geçiyor. Günümüzde dünya çapında binlerce şirket artık kurumsal gelişim faaliyetlerini, kurumsal üniversite, akademi ya da kampüs gibi yapılarla tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Dünyanın en iyi şirketleri, bu yapılar içinde öne çıkan kurumsal akademileri artık sahip olunması gereken stratejik yapılar olarak görüyor. Kurumsal akademiler stratejik yönetim disiplini ve kurumsal gelişim arasında köprü rolü üstleniyor. İş dünyasında genel kabul gören bu strateji çerçevesinde kurumsal akademi kuran bir şirket de LC Waikiki.

“Sürekli öğrenen bir kurum kültürü yaratmak, çalışanlarımızı daha donanımlı bireyler haline getirmek ve markamızı ‘sektörün bilgi merkezi’ olarak konumlayabilmek amacıyla 2013 yılında kurumsal akademimizi kurduk” diyen LC Waikiki Kurumsal Akademi Direktörü Gülperi Tandar, bu alandaki gelecek vizyonlarını şöyle özetliyor:
“Sektöre yetişmiş uzmanlar kazandırmak için 2023 yılı vizyonumuz, hazır giyim sektöründe sürekli öğrenme ve gelişimin merkezi olmak ve kurumsal akademiyi organizasyonel değişimlere olanak sağlayan, üniversitelerle stratejik ortaklıklar oluşturan kurumsal üniversiteye dönüştürmek.”
LC Waikiki Kurumsal Akademi’den sadece şirketin kendi çalışanları değil, tedarikçi ve üretici firmalar da yararlanabiliyor. Akademide liderlik, davranışsal ve mesleki uzmanlık eğitimleri ile ortak dili geliştirdikleri eğitimler düzenlediklerini ifade eden Tandar, “Bu doğrultuda onların da kendilerini büyük bir ailenin parçası olarak görmesini sağlamak için bu firmaların çalışanlarını ihtiyaç duydukları alanlarda farklı gelişim çözümleri ile destekliyoruz” diyor.

Farklı eğitim kurumlarıyla işbirlikleri yapılıyor
Kurumsal akademinin ana etkinliklerini; eğitim gelişim çözümleri üretmek ve sunmak (sınıf içi, uzaktan eğitim, workshop, vaka, oyun, saha eğitimleri), oryantasyon süreçlerini yürütmek, teknik mentorluk, gelişim mentorluğu, koçluk, işe alım, terfi süreçlerinde değerlendirme, sertifikalandırma olarak özetlemek mümkün. Uzman ve yönetici kademelerinde farklı mesleki, davranışsal ve liderlik ihtiyaçlarını karşılayan gelişim çözümleri de sunuluyor. Tandar, bunlara ek olarak ulusal veya uluslararası devlet, vakıf, özel üniversiteler ve özel eğitim kurumlarıyla ortak eğitimler ve gelişim faaliyetlerini hayata geçirdiklerini ifade ediyor. Kurumsal akademinin sağladığı teknik eğitimler, temel eğitimler, giyim ve perakende sektörü hakkındaki eğitimler gibi birçok farklı alandaki sınıf içi ve e-eğitimlere tüm çalışanlar online olarak kayıt olabiliyor ve hem mesai saati içinde hem de mesai dışında bu eğitimlere erişebiliyor.

Eğitim programları kişiye özel
Öğrenme ihtiyaçlarını ‘öğretim tasarım’ modelini kullanarak, modelin analiz aşamasında yer alan araçlarla gerçekleştirdiklerini belirten Tandar, izledikleri süreci şöyle anlatıyor: “Öğrenme ihtiyaç analizleri, eğitim gelişim müdürlükleri bünyesindeki müdürler ve uzmanlar tarafından yapılıyor. Özellikle davranışsal taraf için, kişinin yöneticisi ve konu ile ilgili uzmanlar bir araya gelerek her bir çalışanın gelişim alanları tespit ediliyor. Ardından ilgili eğitim ve gelişim çözümleri kişiye atanıyor. Mesleki ve teknik alanda ise süreç sahibi uzman ve yöneticilerin oluşturduğu komitelerle birlikte eğitim ve gelişim uzmanları, pozisyon ve karakter bazlı gelişim çözümleri belirleyerek ilgili kişiye atanıyor.” Tüm bu kaynaklarla, şirketin stratejik planında yer alan amaç, hedef ve süreçteki performans iyileştirme alanları, performans sonuçları ve mentorlardan alınan gözlem notları da eğitim ihtiyaç analizinin oluşturulması önemli bir veri oluşturuyor.

Dijital kütüphane oluşturuluyor
Liderlik olgunluğu ve mesleki hazır olma (readiness index) ölçümlemesiyle ilgili göstergeler kurumsal akademinin en önemli başarı göstergelerini oluşturuyor. Çalışanların eğitim ve gelişim aktiviteleri sonrası aldıkları bilgileri iş ortamında uygulamaya geçirmeleri/davranışa dönüştürmeleri de en önemli başarı göstergeleri arasında geliyor.
Tüm süreçler bu hedefe yönelik tasarlanıp uygulanıyor. Davranışa dönüşme durumu da detaylı ölçme değerlendirme uygulamaları ile değerlendiriliyor. Akademi kapsamında dünyada da artık daha fazla ön plana çıkan, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimine dayalı dijital bir kütüphane oluşturuluyor. Tandar, kişilerin kendi gelişimlerinin sorumluluğunu alacakları ve gelişim öncelikleri üzerinden kişisel planlarını yaparak öğretme ritimlerini belirleyecekleri teknolojik bir platform tasarladıklarını ifade ediyor.

Tüm eğitimlerde, ‘ters yüz öğrenme’ yöntemi kullanılıyor
Akademideki hemen tüm eğitimlerde teknoloji ve gelişimi buluşturan, öğrenenlerin işe transferini hızlandıran yaklaşımlardan biri olan ‘flipped learning’ (ters yüz öğrenme) yöntemine geçiş yapılmış durumda.
“Eğitimlerimizin bilgi kısmını dijital araçlar aracılığıyla aktararak eğitmenin ön planda olduğu ve didaktik bir gelişim yapısından uzaklaşıyoruz” diyen Tandar, eğitim modelini anlatmaya devam ediyor: “Flipped learning yapısıyla kurguladığımız her eğitim, kişilerin bilgi anlamında donanımını artırarak onları pratik yapmaya hazır hale getiriyor. Workshop çalışmalarıyla daha önce elde edilen bilginin uygulamaya dönüştürüldüğü öğrenme ortamları yaratıyoruz. Böylece hem sosyal öğrenmeyi hem de tekrarlı öğrenmeyi canlı tutarak sadece gelişimi değil gelişimle birlikte performans artışını da hedefliyoruz.”
Öğrenenlerin işe transferi konusunda da yoğun olarak çalışılıyor. Çalışanların pozisyonunun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriyi karşılayabilmeleri için akademide teknik eğitimler ve mentorluk faaliyetleriyle desteklenmiş bir yapı oluşturuluyor ve tüm müfredatlar iş başı öğrenmeyi de içerecek şekilde tasarlanıyor.

Gelecek vizyonu ‘Çift Kanatlı Liderlik’ ile mümkün
LC Waikiki’nin gelecekte ulaşmayı amaç edindiği vizyona taşıyacak liderlik anlayışını ‘çift kanatlı liderlik’ metaforuyla tanımlayan Tandar, bu kapsamda oluşturulan porgramlar hakkında da bilgi verdi. Tandar, “İç kaynaklı eğitmenlerimiz ve dış kaynaklı gelişim ortaklarımızın işbirliği sayesinde, dört modül olarak tasarlanan, kurumun vizyonu misyonu ve prensiplerini destekleyecek şekilde yaklaşık bir yıllık bir süreye yayılan çift kanatlı liderlik programıyla liderlik yolculuğunda yöneticilerimizi desteklemeyi amaç edindik” dedi.
Program sadece sınıf içi eğitimle değil, öğrenilenlerin işe transferi için koçluk, mentorluk, dijital çözümler, çalıştay, workshop gibi destek öğrenme araçlarıyla da zenginleştirildi.

İçten içe tecrübe aktarımı yapılıyor
Kurumsal akademide ‘çift kanatlı çalışanlar’ ve ‘liderler’in yetkinliklerini geliştirmek ve çalışanlarla yöneticilerin kurum değerlerini içselleştirmelerini sağlamak amacıyla alt projeler de geliştirildi. Bu kapsamda geliştirilen en önemli ve köklü projelerden biri ‘çok boyutlu liderlik eğitimleri’... “Bu eğitimin kurum içinde yönetsel seviyede yaygınlaştırılmasını sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Tandar, şöyle devam etti:
“Üst düzey yöneticilerimizden oluşan bir iç eğitmen kadrosu kurduk. İç eğitmenlerimiz arasında genel müdür yardımcısı ve direktör seviyesinde çalışanlarımız yer alıyor. Bu konudaki gönüllü çalışmalarla, yılların tecrübe birikimi sayesinde kurumumuza dahil olan yöneticiler ve içeriden terfi ile yükselen yeni yöneticiler arasında bilgi ve deneyim transferi sağlıyoruz.”

Bu programla yöneticilerin, çalışanlarının motivasyon ve beceri düzeyine göre farklı liderlik stilleri sergileyerek ekibinden yüksek performans almalarını sağlayacak becerileri geliştirmelerine de fırsat veriliyor. İşe yeni başlayan ya da kurum içinden terfi almış tüm yöneticilerin bir ay içinde ‘yönetici oryantasyon programı’nın bir parçası olan ‘çok boyutlu liderlik eğitimi’ne katılımı zorunlu.

“LC Waikiki Kurumsal Akademi olarak her kademede çalışan yöneticimize eşit eğitim fırsatı tanıyoruz. Bu yaklaşım bizim kurum kültürümüzü ifade ediyor” diyen Tandar, CEO’dan başlayarak tüm üst düzey yöneticilerin eğitim ve gelişim faaliyetlerine destek verdiklerini ifade ediyor. Üst düzey sertifikalı iç eğitmenlerin yanı sıra konusunda uzman pek çok yönetici, mesleki uzmanlık geliştirme programlarında etkin şekilde rol alıyor. Bunun yanı sıra sertifikalı koçlar ve gelişim mentorları liderlerin yetkinlik ve becerilerini davranışa dönüştürmesini sağlayacak faaliyetler yürütüyor.


Diğer Haberler