Dokusuz Yüzey Meslek Dalı Revize Ulusal Meslek Standartları ve Baskı Meslek Dalı Ulusal Yeterlilikleri Görüşe Çıktı

26-08-2019

Temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması için Sendikamızı yetkilendirmiştir.

5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmektedir. Bu kapsamda, Sendikamız tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmaları tamamlanan aşağıda belirtilen revize ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri, ilgili kurum ve kişilerin görüşlerine sunulmaktadır.

Bu bağlamda Sendikamız tarafından revize edilen ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

Ulusal Meslek Standartları:
• Dokusuz Yüzey Operatörü (Seviye 4)
Dokusuz Yüzey Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Yeterlilikler:
Baskı Operatörü (Seviye 3)
Baskı Operatörü (Seviye 4)
Baskı Varyantçısı (Seviye 3)
• Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3)
Şablon Operatörü (Seviye 3)

Revize ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin içerik ve kalitesinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak değerli görüş ve önerilerinizi “Görüş ve Değerlendirme Formu”na işleyerek, 20/09/2019 tarihine kadar e-posta yoluyla gamze.kilinc@tekstilisveren.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.

Görüş ve Değerlendirme Formları:
Dokusuz Yüzey Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Dokusuz Yüzey Operatörü (Seviye 5) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Baskı Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Baskı Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Baskı Varyantçısı (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Şablon Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu


Diğer Haberler