26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

12-09-2022

TTSİS ve TTSİS’e bağlı işyerlerinde faaliyet gösteren üç işçi sendikasıyla yürütülen toplu iş sözleşmesine dair görüşmeler, tamamlandı. Yapılan toplantılar sonucunda taraflar arasında mutabakata varılarak 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında Şubat 2022’de başlayan müzakere süreci, yapılan yedi toplantının ardından 28 Nisan 2022’de tarafların anlaşmasıyla sona erdi. TEKSİF’in ardından 08 Haziran 2022 tarihinde DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası’yla (Tekstil); 16 Haziran 2022’de ise Hak-İş’e bağlı Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası (Öz İplik-İş) ile anlaşmaya varıldı.

Covid-19 pandemisinin etkilerinin devam ettiği, ekonomik şartların giderek ağırlaştığı ve küresel rekabetin arttığı bir dönemde, üyelerimizin maliyetlerini doğrudan etkileyen Toplu İş Sözleşmeleri hakkında, işçi sendikalarıyla uzun müzakereler gerçekleştirildi. Zor koşullara rağmen iki kesimin de çalışmaları sonucunda üç işçi sendikasıyla anlaşma sağlanarak sözleşmeler bağıtlandı.

01.04.2022-31.03.2025 tarihleri arasında geçerli 36 ay yürürlükte kalacak 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi ile 1. yıl 1. altı ay için sendikalı işçilerin brüt ücretlerine, 25. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi 3. yıl 2. altı ay enflasyon farkı ile birlikte yüzde 48 ücret zammı uygulandı. Kalan altı aylarda ise 6 aylık TÜFE, ücret zammı olarak uygulanacaktır. Sosyal yardımlara ise 01.04.2022 tarihinden itibaren yüzde 48 zam yapıldı. Sosyal yardımlar 01.10.2022 tarihinden itibaren ücret zammı dönemlerinde ücret zammı oranında artırılacaktır. İkramiyede ise mevcut uygulama devam etmektedir.

Ayrıca, üye işçilere üst sınır 20 yıl olmak üzere her kıdem yılı için brüt 45 TL kıdem zammı her ay ücretlerle birlikte ve herhangi bir ödemeye eklenmeden yan kolonda gösterilmek suretiyle ödenecektir. 01.04.2023 ve 01.04.2024 tarihlerinde bir üst kıdem yılına geçmeye hak kazanan işçilerin kıdem zammı kıdem yılı bir artırılarak hesaplanacaktır.


Diğer Haberler