Terbiye Meslek Dalı Revize Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı

18-01-2021

18.01.2021

Temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması için Sendikamızı yetkilendirmiştir.

Sendikamız tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde tekstil sektöründe yer alan 27 adet meslek standardı ve 15 adet ulusal yeterlilik resmi gazetede yayımlanarak ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve yeterlilikler en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmektedir. Bu kapsamda, Sendikamız tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmaları tamamlanarak aşağıda belirtilen revize ulusal yeterlilikler ilgili kurum ve kişilerin görüşlerine sunulmaktadır.

MYK YAZISI


Revize Ulusal Yeterlilik


Bitim İşleri Operatörü (Seviye 3)

Bitim İşleri Operatörü (Seviye 4)

Boyama Operatörü (Seviye 3)

• Boyama Operatörü (Seviye 4)

Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3)

Ön Terbiye Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Yeterliliklerin en doğru biçimde hazırlanması açısından kuruluşunuzda ve/veya kuruluşunuz iştiraklerinde konu ile ilgili meslek grubunda görev alan meslek elemanlarının ve/veya yöneticilerinin görüş ve önerileri önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, revize ulusal yeterlilikleri incelemeniz ertesinde görüşlerinizi aşağıda yer alan “Ek-3 Görüş ve Değerlendirme Formuna” her bir meslek için ayrı ayrı doldurarak e-mail ile (zeynep.vural@tekstilsertifikasyon.com)adresine 01 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Sendikamıza gönderilmesini hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.

Görüş ve Değerlendirme Formları:

Bitim İşleri Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,

Bitim İşleri Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,

Boyama Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,

Boyama Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,

Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,

Ön Terbiye Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,

 


Diğer Haberler