TİSK 60 yaşında

05-01-2023

Üyesi bulunduğumuz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu, 6 Aralık’ta Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in de katıldığı etkinlikte, TİSK’in 60. yılı da kutlandı.

T ürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 28. Genel Kurulu ve 60. Kuruluş Yıldönümü etkinliği, 6 Aralık’ta Ankara’da yapıldı. Sendikamızın 41 delegeyle katıldığı Genel Kurul’da önümüzdeki üç yıl görev yapacak Yönetim Kurulu ve diğer organ seçimleri de gerçekleşti.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaklaşan 100. yılına vurgu yaparak, “TİSK üyeleri olarak Türkiye’nin ilk yüzyılına olduğu gibi, yeni yüzyılına da katkı yapmaya devam edeceğiz” dedi. “Her Gün Yarını Üretmeye Devam Edeceğiz” mottosuyla başlayan sunumunda Akkol, bir önceki Genel Kurul’dan bu yana yaşanan gelişmeleri paylaştı. “2019 Aralık’ta gerçekleşen Genel Kurul’da Yeni Nesil Sendikacılık’tan bahsetmiştim. Müzakere masasında sadece ücret merkezli tartışmalardan çıkıp, çalışanlarımıza gerçekten katkı sağlayacak gündem oluşturmayı hedeflediğimizi söylemiştim. Bugün geldiğimiz noktada bunu başardığımızı gururla paylaşıyorum” diyen Akkol, Genel Kurul’un hemen arkasından başlayan pandemi döneminde Kısa Çalışma Ödeneği’nin çıkarılması ve gerekli görülerek yedi kez uzatılması başta olmak üzere işverenleri ve çalışanları maddi olarak rahatlatacak pek çok tedbirin hayata geçirilmesinde Hükümet ile birlikte omuz omuza çalıştıklarını hatırlattı. Akyol, maske ve dezenfektan gibi salgınla mücadelede elzem olan malzemeler piyasada bulunamazken, TİSK ekosistemi içinde bu malzemelerin üretilerek başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları ve üretimini devam ettiren üyelerle paylaştıklarını da ifade etti.

Çalışma yaşamında kritik bir rol oynayan ve kamu nezdinde yeniden aktif bir kurum olan TİSK’in gelenek haline getirdiği Ortak Paylaşım Forumu etkinlikleriyle üçlü sosyal diyaloğun güçlendirdiğini hatırlayan Akkol, bu etkinliklerin ILO başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kurumca takdir gördüğünü paylaştı. Çalışma yaşamıyla ilgili diğer önemli kazanımları asgari ücretten vergi alınmaması ve işverenlerin çalışanlarına verdiği sosyal yardım desteğinin vergiden muaf tutulması olarak sayan Akkol, bu ortak kazanımları elde edebilmek için birlikte çalıştıkları işçi sendikaları ve Hükümet kanadına da teşekkür etti. Gerçekleştirdikleri bu gibi çalışmaların en önemli uluslararası yansıması olarak, Türkiye’nin son iki yıldır ILO’nun kara listesinde olmamasını gösterdi. TİSK ve TİSK’e bağlı Mikro Cerrahi Vakfı’nın sosyal hizmetlerinin de paylaşıldığı toplantıda maddi desteğe ihtiyacı olan tıp fakültesi öğrencilerine sağlanan “Yarının Sağlıkçıları Bursu”, katılımcılar tarafından coşku ve takdirle karşılandı.Akkol son olarak, TİSK’in önümüzdeki dönem odaklanacağı gündemi; esnek çalışma modelinin önündeki engellerin kaldırılması, kayıtdışı istihdamla mücadele, işverenler ve çalışanlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi olarak sıraladı.

Genel Kurul’da söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuşmasına sosyal barışta işveren ve işçi sendikalarının öneminin tarihsel perspektifini çizerek başladı ve sosyal devletlerin sosyal politikalarını bu iki faktörden yararlanarak geliştirdiğini ifade etti. Türkiye’de de sendikaların gelişiminin, ülkemizin demokratikleşmesiyle paralel seyrettiğini hatırlatan Bilgin, TİSK’in çalışma hayatına yaptığı katkıları takdirle karşıladıklarını ve uyum içinde ve güçlü bir sosyal diyalog temelinde çalıştıklarını belirtti.

Genel Kurul’un kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sözlerine ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına katkılar sunan TİSK ve üyelerine teşekkür ederek başladı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un belirttiği gibi “TİSK’in rapor değil, icraat sunan bir kurum” olduğunun altını çizen Erdoğan, TİSK’in yükselen itibarıyla gurur duyduklarını belirtti. Erdoğan ayrıca çalışma hayatını iyileştiren düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesinde TİSK’in oynadığı kritik rolü takdirle karşıladıklarını, özellikle pandemi sürecinde devletle el ele, omuz omuza çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından organ seçimlerine geçildi. Özgür Burak Akkol’un yeniden Başkanlığa seçildiği Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekilleri Suat Çalbıyık, Celal Koloğlu ve aynı zamanda Sendikamızın İkinci Başkanı olan Nevzat Seyok oldu.

Yönetim Kurulu’na ise Sendikamızdan Nevzat Seyok, Mustafa Sürmegöz, Tansel Özenbay ve Nadir Yürüktümen asil ve M. Orhan Harmancı, Mehmet Erdemoğlu, Kaan Boyner ve Mustafa Emir Öztek yedek üyeler olarak seçildi.

Denetleme Kurulu’nda Sendikamız Nevzat Seyrek (yedek üye Hayati Kürdeşoğlu) ile temsil edilirken, Disiplin Kurulu’na da Sendikamıza temsilen Murat Akgün (yedek üye Ertuğrul Kaya) seçildi.


Diğer Haberler