Ülke şartlarında sanayici olmak2017 yılının son çeyreğine girerken, bizleri yakından ilgilendiren bazı verilerde istenilen iyileşmenin sağlanamadığını görüyoruz. Bunlardan ilki dış ticaret açığımız; ilk dokuz ayda yüzde 27.9 genişlemiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı düşmüştür. Bir diğeri, işgücüne katılım oranının artması nedeniyle işsizlik oranının yüzde 11’e yakın seyretmesi. Son olarak, sanayi üretiminin performansı, düşük baz etkisini de hesaba katarsak, geçen yıla göre daha iyi bir seviyeye gelmiştir.
Bu verilere bakınca, büyüme oranımız yükselse de, istediğimiz ölçüde dış ticaret fazlası verip artan işgücümüze istihdam sağlayamadığımızı görebiliriz. Buna karşın, küresel büyüme beklentilerinin yukarı revize edilmesi, ihracatımızı en fazla gerçekleştirdiğimiz Euro Bölgesi’nde tahminlerin üzerinde bir büyüme görülmesi, elbette umut tazelemektedir.
İç ve dış etmenlere bağlı sanayicilerimizin performansında değişiklikler olsa da mevcut sorunların bazıları süreklilik arz ediyor. Halihazırda başta tekstil ve hazır giyim sektörü olmak üzere, Uzakdoğu ülkelerinin verdiği sübvansiyonlu malları ithal ederek Türk ekonomisini haksız rekabete maruz bırakıyoruz. Türkiye, AB’nin STA imzaladığı üçüncü ülkelere gümrük vergisi ödeyerek ihracat yaparken, bu ülkeler bize sıfır gümrük ile ihracat yapıyorlar. Böylece gümrüksüz hammadde ithalatı haksız bir şekilde fiyatı düşürdüğü için firmalar da yerli hammaddeyi kullanmak yerine, STA’ların yarattığı haksız rekabetin avantajını kullanmayı tercih ediyor. Bu durum Türkiye’deki üreticilerin sanayiye yeni yatırım yapmalarını engelliyor ve işletmelerindeki sürdürülebilir üretim olanaklarını sınırlıyor. Yüzlerce KOBİ bu yüzden üretimden vazgeçerken, büyük işletmeler de bazı birimlerini kapatıyor. Bunun sonucunda istihdamın sürdürülebilir bir şekilde sağlanması mümkün olmuyor.
Türkiye’de sanayiciler fedakârca üretmeye devam etmesine karşın, bu şartlarla ilgili farkındalıkları olmayan sektörlerden gelen bir öneriyi son derece rahatsız edici buluyorum. Ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlamak, istihdamı artırmak gibi makro hedefler ile yola çıkan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde  (BES) yer alan şirket yöneticilerinin, “otomatik BES’e işverenlerin katılımını” isteyen demeçlerine dikkatinizi çekmek isterim. 
Sanayicilerimizin ödedikleri SGK işveren payı, yüzde 2 İşsizlik Fonu payı, her işçi için ayırdıkları yaklaşık yüzde 7 ila yüzde 10 arasındaki kıdem tazminatı yüküne ek olarak; sendikalı olması durumunda toplu sözleşmeden doğan hakların verilmesiyle çalıştırılan bir kişinin ortalama işgücü maliyeti sektörümüzde 3.800-4.000 TL’yi bulmaktadır. Sanayicimizin herhangi fazladan bir yükün altına girmesini zorunlu kılmanın olanaksızlığı bu tabloda ortadadır. Kamu bütçesi ve SGK açıklarının bugünkü durumuyla, işverenlerimize yük getirmeden BES’te zorunlu katılım sağlanması düşüncesinin söz konusu olamayacağı da son derece nettir. BES şirketleri, aldıkları yüksek yönetim ücretleri, fahiş erken ayrılma bedelleri ve yetersiz getirileri nedeniyle planladıkları hedefe ulaşamadılarsa bunun zorunlu çaresi işverenlerimiz olamaz. Temel hedefi ülke ekonomisini kalkındırmak olan sanayicilerimizin üstünden kendi durumlarını iyileştirmeye kalkmak Türkiye gerçeklerine ters düşmektedir. Bu konuda BES yöneticilerine, Türkiye gerçeklerine uygun talepte bulunmaları için hem sendikamız hem de TİSK bünyesinde uyarılarımızı yaptığımızı belirtmek isterim.
Son olarak, ani vefatıyla yitirdiğimiz, sendikamıza çok değerli hizmetleri bulunan Genel Sekreter Yardımcımız Samim Ergeneli’yi  huzurunuzda rahmetle anar, acılı ailesine ve çalışma arkadaşlarına bir kez daha sabırlar dilerim.

Muharrem Kayhan
Yönetim Kurulu Başkanı