Mesleki eğitimle nitelikli işgücü

12-01-2022

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazandığı Mesleki Eğitim Projesi ile sektördeki beceri açığına çözüm üretecek.
Küreselleşme ve dijitalleşme gibi yıkıcı gelişmelerle, geride bırakttığımız on yıllar içinde değişen ve dönüşen iş gücü piyasasındaki dengeler, pandemi ile birlikte derinden sarsıldı. Tüketici piyasasında yaşanan ilk talep şokuyla başlayan kitlesel işten çıkarmalar ve beraberinde gelen sosyal problemler, ekonomilerin toparlanmaya başlamasıyla yerini “Büyük İstifa*” dalgasına bıraktı. Şirketler, her türlü sektörde ve seviyede çalışan bulamamaktan şikâyetçi. Uluslararası insan kaynakları şirketi Manpower Group’un 15 yıldır 43 ülkede yaptığı “Beceri Açığı Anketi**” sonuçlarına göre, yetenek açığı, -bir başka deyişle işverenin boş pozisyonu dolduramaması- rekor seviyeye ulaştı.

Dönüşüm için bir adım daha
2020’de araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 69’u, eleman bulma ve işe alım süreçlerinde zorluk yaşadıklarını belirttiler. Türkiye’de ise durum daha vahim; işverenlerin yüzde 83’ü ihtiyaçları olan çalışanları uzun süre bulamadığını söylüyor. Yetenek açığının en yüksek olduğu ülkeler arasında yüzde 88 ile Fransa, yüzde 85 ile İtalya ve yüzde 83 ile İsviçre bulunuyor. En düşük olduğu ülkelerse yüzde 28 ile Çin ve yüzde 32 ile ABD. Ankette doldurulması en zor olan pozisyonlar da sıralanmış. Türkiye için bu alanlar sırasıyla imalat, operasyon/lojistik, satış ve bilgi işlem.
İmalat sanayiinde çalışacak eleman bulamama veya ihtiyaç olan mesleki becerilerle eldeki iş gücü stokunun uyumsuzluğu gibi problemler, bir süredir Sendikamızın ve Konfederasyonumuz TİSK’in de gündeminde. Halihâzırda, iş gücü piyasasında gerekli dönüşümün sağlanması için mesleki eğitimlerin iyileştirilmesi ve imalat sanayiinin genç nesiller için çekici hale getirilmesine yönelik halkla ilişkiler ve kamu ilişkileri çalışmaları yapılıyor.

Geleceğe yatırım yapan bir proje
Bu kapsamda; Sendikamızın hazırladığı Tekstil Sektöründe Mesleki Eğitim Kalitesinin Artırılması proje teklifi, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın AB desteğiyle açtığı “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” kapsamında, 489 bin 324 Euro hibe almaya hak kazandı. Sendikamız bünyesinde kurulacak Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme Sektörel Merkezi, tekstil sektörüyle meslek öğretmenleri arasında bir köprü kurarak, mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi sağlanacak. Tekstil teknolojisi öğretmenleri için hizmet-içi ve iş başı eğitim içeriği oluşturulacak ve özellikle üyelerimizin yoğunlukla bulunduğu illerdeki meslek okullarında çalışan öğretmenlere uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığımız ve yurtdışında tekstil sektöründe mesleki eğitim uzmanı olan kuruluşlarla da işbirliği içinde yürütülecek proje, yaklaşık 18 ay sürecek. 17 Aralık 2021 tarihinde 2. Başkanımız Nevzat Seyok ve Genel Sekreterimiz Başar Ay tarafından Bakanlığın AB Daire Başkanlığı ve AB Delegasyonu Türkiye Temsilciliğince Proje Sözleşmesi’nin imzalanmasını takiben, projenin 2022 başında faaliyetlerine başlaması ön görülüyor.

DİPNOTLAR
*Texas A&M Üniversitesi Organizasyonel Psikoloji Profesörü Anthony Klotz’un ortaya attığı The Great Resignation / Büyük İstifa (The Great Depression/ Büyük Buhran’a atıfla), Covid 19 pandemisi sürecinde, küresel düzeyde ciddi sayıda çalışanın işlerinden istifa etmesi akımını tanımlıyor. Organizasyonel psikoloji araştırmalarına göre ölüm ve hastalık gibi olaylardan sonra insanlar hayata bakışlarını değiştiriyor, mutluluk ve tutkularının peşinden gitmeye daha meyilli oluyor, ani kariyer değişiklikleri yapabiliyor.
** go.manpowergroup.com/talent-shortage


Diğer Haberler