27’nci TİSK Olağan Genel Kurulu yapıldı

13-01-2020

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 27’nci Olağan Genel Kurul toplantısı ve seçimleri 27-28 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Genel Kurul’da Sendikamız 38 delege ile temsil edildi.
Özgür Burak Akkol (MESS), TİSK’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Sendikamız ikinci başkanı Nevzat Seyok’un yanı sıra Suat Çalbıyık (ÇEİS) ve Celal Koloğlu (İNTES) da başkan vekilleri olarak seçildi. Ayrıca Sendikamızdan Nevzat Seyok, Cengiz Taş, Tansel Özenbay, Nadir Yürüktümen de yönetim kuruluna seçildi.
22 kişilik Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor: Ertan İren, Ali Cüneyt Arpacıoğlu, Celal Koloğlu, Erhan Polat, Levent Kocagül, Mehmet Naci İlci, Bora Koçak, Celal Kaya, Ahmet Bayraktar, Zekeriya Sancı, İmran Okumuş, Metin Demir, Mustafa Taşkın, F. Fethi Hinginar, Cengiz Taş, Tansel Özenbay, Nadir Yürüktümen, Bekir Burak Uyguner ve Adnan Çiçek.
Davetliler arasında bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Kurul’da birer konuşma yaptı.

TİSK’in yeni vizyonu: İcraat
Açılış konuşmasını ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol gerçekleştirdi. Akkol, konuşmasında dünyanın hızla değiştiğini ve iş dünyasının temsilcileri olarak Sendikaların da bu değişime adapte olması gerektiğini belirtti; TİSK olarak bu konuda öncü rol üstleneceklerini ve bir değişim seferberliği başlattıklarını ifade etti. Akkol, “Etrafta çok fazla tavsiye, rapor, plan var ama aksiyon alınmıyor. Biz artık ‘İcraat icraat icraat’ diyoruz” cümleleriyle önümüzdeki dönem projelerine değindi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, geçtiğimiz aylarda işveren, işçi ve hükümet olmak üzere üçlü sac ayağının temsilcilerini bir araya getiren Ortak Paylaşım Platformu’nda ortaya çıkan fikirleri proje haline getirmeye başladıklarını, bu kapsamda çevre, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi toplumun tüm kesimlerini kapsayan başlıklarda çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Sendikacılık 4.0
Akkol, değişim seferberliği içinde yeni dünyaya adapte olmak için tüm işverenleri de yeni vizyonları, Sendikacılık 4.0’a davet etti. “Kamu, işveren ve işçi tarafları artık 1960’lı yılların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, sadece ücret pazarlığı üzerinden yapılan sendikacılığı bırakmalı; sosyal diyalog tanımı çerçevesinde, günümüzün gerekliliklerine uygun, modern bir vizyon edinmeli” dedi. Dünyada dijitalleşme ve otomasyon gibi gelişmelerin çalışma yaşamını da etkilediğini hatırlatan Akkol, 2030 yılına kadar ülkemizde 8 milyon çalışanın iş yaşamında kalabilmek için yeni beceriler edinmeye mecbur olduğunu, Sendikaların bu tür konulara enerji harcaması gerektiğini belirtti.

5G’nin gücü
Genel Kurul’un ilk gününde, TV programcısı Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen özel oturumda, 5G araştırmalarının Türkiye’de ve dünyada öncüsü olarak bilinen bilim insanı Prof. Dr. Erdal Arıkan dinleyicilere yeni teknolojiler ile bunların iş gücü piyasalarına etkisine ilişkin bir sunum yaptı. Arıkan’ın konuşmasından notlar şöyle:
“Endüstri 3.0’da imalat sanayiinde robotları kumanda eden insanlar varken, endüstri 4.0’da insansız ve karanlık ortamlar dahi üretim için yeterli. Artık robotların birbirleri ile çalıştığı, verilerin işlendiği ve kararları robotların verdiği bir üretim çağındayız. Üretimin hızlı ve kusursuz yapılması ve gerçek zamanlı haberleşme için ise bu robotların veri işleme hızına bağlı. Bunun için 5G iletişim sistemi olmazsa olmaz.
5G ile şu an hayal edemeyeceğimiz hızda internet ile veri aktarımı mümkün olacak ve akıllı araçlar, robotlar çok daha etkili, hızlı işlem yapabilecekler. Örneğin sürücüsüz bir taşıt karşısına çıkan bir engeli çok daha hızlı algılayacak ve benzeri güvenlik sorunları ortadan kalkarak bu taşıma sistemi çok daha yaygın hale gelecek. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında şehirlerde binlerce kameradan veri gelecek ve doğru işlenerek güvenlik, ulaştırma, sağlık gibi konularda büyük iyileşmeler yaşanacak.
Hayli hızlı ilerleyen bu süreçte 2025 yılında 2.7 milyar kişi 5G kullanıyor olacak. Önümüzdeki 15 yıl içinde 22 milyon kişiye iş imkânı sağlanacak ve 13.2 trilyon dolar küresel satış işlemi gerçekleşecek.”

Özgür Burak Akkol’un konuşmasından rakamlarla TİSK
• TİSK, 81 ilde faaliyet gösteren 21 üyeye sahip .
• TİSK üyeleri, 2 milyon kayıtlı istihdam (toplamın yüzde 6’sı) yaratıyor.
• Milli gelirin 200 milyar doları sağlanırken, ihracatın 100 milyar doları TİSK üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor.
• TİSK üyeleri toplamda, ISO 500’de net satışların yüzde 48’ini, ihracatın yüzde 56’sını, istihdamın yüzde 40’ını oluşturuyor.


Diğer Haberler