Birlikte Mümkün

12-01-2022

Çalışma hayatının tüm paydaşları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu’nda (OPF) bir araya geldi. Kamu, işçi ve işveren kesimlerinin temsilcilerinin yer aldığı Forum’da, iş dünyasıyla ilgili pek çok konu ele alındı. OPF’de ayrıca pandemiyle birlikte hem aşı hem de mali yardımların dağıtımı konusunda yaşanan küresel eşitsizlik sorununun diyalog ve işbirliğiyle aşılabileceğine vurgu yapıldı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2019’dan bu yana, sosyal diyaloğun üç ayağı olan kamu, işçi ve işveren kesimlerini Ortak Paylaşım Forumu’nda (OPF) bir araya getiriyor. Bu platformda, TİSK’in “Yeni nesil sendikacılık” anlayışı kapsamında, çalışma hayatını ve işgücü piyasasını etkileyen konular, ulusal ve uluslararası perspektifle ele alınıyor. “Birlikte Mümkün” sloganıyla 14-15 Ekim tarihlerinde, MESS Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen ve çalışma hayatıyla ilgili uluslararası kuruluşların ve ulusal temsilcilerin katıldığı OPF’de, tüm uluslararası katılımcılar TİSK’in bu çok taraflı yaklaşımını takdir ettiklerini belirttiler. “İşimizin Yarını” başlığı altında dönüşüm, gençlerin ve kadınların istihdamı gibi konuların ele alındığı Forum’da en çok vurgu yapılan konulardan biri de pandemi döneminde hem mali yardımlara hem aşıya erişimde yaşanan “küresel eşitsizlik” oldu.
Ortak Paylaşım Forumu, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgını sebebiyle dijital ortamda, genişletilmiş gerçeklik teknoloji kullanılarak yapılmıştı. Bu nedenle de Best Event Awards’ta “Dijital Teknoloji Kullanımı” kategorisinde, 11. Global Eventex Awards’ta “Sanal Etkinlik” kategorisinde ve Stevie Awards’da “Kurum Toplantısı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bakan Bilgin, gençler ve kadınlarla buluştu
OPF kapsamında ayrıca Gençler ve Kadınlar Buluşmaları adıyla oturumlar düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, bu oturumlarda çalışma hayatı temsilcileriyle bir araya geldi. Bilgin ile çalışma hayatı hakkında deneyimlerini ve görüşlerini paylaşan kadınlar arasında, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ekosisteminden iki temsilci de yer aldı. TİSK’in Genç Dönüşüm Programı’nı tamamladıktan sonra TTSİS Üyesi Yataş’ta çalışmaya başlayan Şevval Polat, eğitim teknolojileri konusunda aldığı eğitimin, erkek egemen olarak bilinen teknoloji alanında kariyer fırsatı bulmasına nasıl destek olduğunu paylaştı. TTSİS’in de aralarında bulunduğu tekstil sektör kuruluşlarının YÖK ile işbirliğinde devam ettirdiği Tekstil Mühendisliği Burs Programı kapsamındaki bursiyerlerden biri olan, İTÜ Tekstil Mühendisliği öğrencisi Özlem Ceylan ise bu alanda gördüğü kariyer fırsatlarını ve eğitiminin yanı sıra yürüttüğü ticari girişimini anlattı. Farklı sektörlerde çalışan kadınların ilham verici deneyim öykülerini dinleyen Bilgin, OPF’nin bu oturumundaki paylaşımlarından kendisinin de istifade ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Vedat Bilgin: Beyaz Bayrak uygulamasını yakında hayata geçireceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, örgütlenme özgürlüğü sağlamak ve kayıt dışılığın önüne geçmek için alınan tedbirlere dikkat çekti: “Beyaz Bayrak uygulamasını yakında hayata geçireceğiz. Bu bayrak işyerlerine ‘burada işçilerin örgütlenme özgürlüğü vardır, işveren sorumlulukları yerine getirilmektedir, kayıt dışılık yoktur’ mesajları verecek.”

Özgür Burak Akkol: Diyaloğu güçlendirmeyi hedeflemiştik, başardık
TİSK ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Ortak Paylaşım Forumu ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “OPF’yi tasarlarken işçi örgütleriyle diyaloğu güçlendirmeyi hedeflemiştik, başardık. Sorun neyse, birlikte çözüm arıyoruz. Pandemide çalışan destekleri, aşının teşvik edilmesi gibi konularda birlikte başarıyla yol alıyoruz. Bu senenin üç odak noktası gençler, kadınlar, kayıtlı istihdam. Corona virüsünün bir adı da ‘eşitsizlik virüsü’ oldu. İş hayatında dezavantajlı gruplar, pandemide diğerlerinden daha çok etkilendi. Kadınların gelir kaybı 800 milyar dolar oldu.”

Ergün Atalay: Bu kriz döneminde en büyük zararı örgütsüz, korumasız çalışanlar gördü
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Forum’da yaptığı değerlendirmede sendikalaşmanın önemine vurgu yaptı. Atalay, “Hem ülkemizde hem dünyada pandemi sürecinde en büyük zararı örgütsüz, korumasız çalışanlar gördü. Bu kriz döneminde kayıt dışı ile mücadelenin önemi daha iyi görüldü. 19 milyon çalışanın olduğu Türkiye’de sadece 2,5 milyon örgütlüyüz” dedi.

Mahmut Arslan: Diyalog çok önemli
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ortak Paylaşım Forumu’nun asli amacı olan diyalog kurabilmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekti: “Eskiden işçi sendikaları işverenlerle bir araya geldiğinde suçlanır, ‘sarı sendika’ etiketi yerdi. Şimdi bir araya geliyoruz, sorunları konuşuyoruz. Çözüm bulamasak da bu diyalog ortamı çok önemli.”

Guy Ryder: Eşitsizliği daha fazla tolere edemeyiz!
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Genel Müdürü Guy Ryder, pandemi döneminin beraberinde birçok sorun getirdiğine, bunlardan en önemlisinin ekonomik sorunlar olduğuna ve bu sorunların aşılmasında ülkeler arasında eşitsizlikler yaşandığına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ryder, “2021’de yeniden başlayan küresel büyüme ve toparlanmaya rağmen belirsiz ve kırılgan bir dönemdeyiz. Fakat bu iyileşme de eşit gerçekleşmiyor, zengin ülkeler çok daha çabuk toparlanarak hemen hemen pandemi öncesi duruma eriştiler. Dünyadaki bu eşitsizliği daha fazla tolere edemeyiz” dedi.

Erol Kiresepi: Kadınlar için fırsat eşitsizliği, sadece insan hakları değil, bir kalkınma sorunudur
Uluslararası İşverenler Örgütü IOE Onursal Başkanı ve Santa Farma İlaç Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, eşitsizliklerin yarattığı sorunlar üzerine açıklamalarda bulundu: “Geçen yılki OPF’de de salgını konuşmuştuk. Fakat etkisi, geçen yıl tahmin ettiğimizden çok daha ağır oldu. Pandeminin etkilerini azaltmak için devletlerce toplam 11 trilyon dolar harcandı. Bunun yüzde 88’i yüksek gelirli ülkelerce kullanıldı. Aşı eşitsizliği korkunç boyutlarda. Afrika’da nüfusun sadece yüzde 4’ü aşılandı. Kadınlar için fırsat eşitsizliği sadece insan hakları değil, bir kalkınma sorunudur.”

BIljana RadonjIc; Önceliğimiz, ekonomik kapsayıcılık
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic, ekonomide kapsayıcılığın çok önemli bir unsur olduğuna dikkat çekerek, “Bir yatırımcı olarak, ekonomik kapsayıcılık bizim önceliğimiz. Dezavantajlı kişiler, gençler, kadınlar, uzak bölgelerde yaşayan insanlar için fırsatlar yaratan projelere öncelik veriyoruz. Gençlerin iş gücüne girişte eşit fırsatlara sahip olması önemli” dedi.

Markus Beyrer: Avrupa’da yaşanan işgücü kıtlığı ciddi seviyelere ulaştı
Business Europe Genel Müdürü Markus Beyrer, işgücündeki daralmanın beraberinde getirdiği sorunları ele aldı ve çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı: “Bugünün konusu olmasa da Türkiye-AB ilişkilerinde çok kritik olduğu için vurgulamak istiyorum. Gümrük Birliği her iki tarafın da yararına olacak şekilde güncellenmeli. İstihdamın tüm yeni ihtiyaçları karşılayacak tek bir standart şekli yok. Şartlara uygun, dinamik ve esnek çalışma yöntemlerini hayata geçirmeliyiz. Avrupa’da yaşanan işgücü kıtlığı ciddi seviyelere ulaştı. İnaktif iş gücümüzü tekrar istihdama çekmeli, aktif işgücünü iş hayatında daha uzun kalmaya teşvik etmeliyiz.”


Diğer Haberler