EURATEX (The European Apparel and Textile Confederation)

Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu


Avrupa Tekstil Konfeksiyon sektörü (AB 28) 165 Milyar Euro’luk cirosu, 2012 yılında gerçekleştirilen 5 Milyar Euro’luk yatırımı, 1 Milyon 780 Bin kişilik istihdamı, 180 Binin üzerindeki firma sayısıyla AB’nin önemli sektörlerinden biridir.
Avrupa Tekstil Konfeksiyon Sektörünün çatı örgütü olarak Euratex (European Apparel and Textile Confederation)  Avrupa Tekstil Konfeksiyon Sanayinin ve üyelerinin menfaatleri doğrultusunda AB komisyonu ve diğer AB kurumları nezdinde muhtelif faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Euratex,  çoğunluğu ulusal tekstil konfeksiyon birliklerinden oluşan 30’a yakın tam üyesiyle AB’nin T&K sektöründeki en etkin sivil toplum örgütlerinden biridir.
Euratex’e üye ulusal birlik ve meslek örgütleri sektörlerinin büyüklüğü oranında Euratex’e üyelik aidatı ödemekte ve ödedikleri aidat tutarı oranında da oy hakkına sahip olabilmektedir. Euratex’in 2013 yılı itibariyle en büyük iki üyesi İtalya ve Türkiye yönetim kurulunda 4’er kişi tarafından temsil edilmektedir. İtalya ve Türkiye’nin dışında Almanya ve Fransa’da Euratex’de söz sahibi önemli ülkeler olarak öne çıkmaktadır.
Oldukça demokratik şekilde gerçekleştirilen Euratex karar alma sürecinde kararlar oy birliğiyle alınmaya çalışmakta aksi takdirde yeterli katılımın sağlanması koşuluyla 2/3 oy oranıyla karar alınabilmektedir.
Euratex’in AB komisyonu nezdinde oldukça önemli bir saygınlığı bulunmakta ve sektörü ilgilendiren hususlarda öncelikli olarak Euratex’in görüş ve önerilerine başvurmaktadır. AB’nin genel işleyişi içerisinde özellikle yeni yasal düzenlemeler öncesinde yapılan teknik çalışmalarda aktif bir şekilde yer alan Euratex söz konusu düzenlemelerin AB T&K sektörü ve Euratex üyelerinin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir çalışmalar yapmaktadır.
AB T&K sektörünü ilgilendiren tüm konular Euratex yönetim kurulunda görüşülerek bu anlamda Euratex tarafından izlenecek strateji ve politikalara yön verilmektedir.
Türk T&K sektörü açısından AB komisyonuna dolaylı olarak da olsa ulaşabilmek açısından büyük önem taşıyan Euratex’de Sendikamızı Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan Koç temsil etmektedir.
EURATEX
The European Apparel and Textile Confederation
24, Rue Montoyer, Bte 10
B-1000 Brussels
Belçika
Tel: 32 - 2 - 285 48 83
Faks: 32 - 2 - 230 60 54

web: www.euratex.eu
e-posta:info@euratex.eu