UPK

(Ulusal Pamuk Konseyi)2007 yılında, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 11nci maddesi uyarınca kurulan konseyimiz, Türkiye’nin ilk çok sektörlü sivil toplum örgütüdür. Temel amacımız pamuk tarımında, pamuk ürünleri ticareti ve sanayilerinde sürdürülebilirliği sağlamak, küresel rekabet gücünü geliştirmek ve böylece pamuğun ülkemiz sosyo-ekonomisine katkısını en büyük kılmaktır. Sendikamız 2011 yılından beri Ulusal Pamuk Konseyi üyesi olup,  Leon Piçon tarafından Yönetim Kurulunda temsil edilmektedir.