Mesleki YeterliliklerTürkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 22 Ocak 2010 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” sonucunda, ulusal meslek standartları çalışmalarının ardından tekstil sektöründe ulusal yeterliliklerin hazırlanması konusunda da yetkilendirildi.

Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) çalışmalarının ikinci temel bileşenini oluşturan yeterlilikler ile; çalışanların hayatboyu öğrenme içerisinde örgün, yaygın ya da alaylı yollardan edindikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanınacağı sürdürülebilir bir yeterlilik sistemi yaratılacaktır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından onaylanan 8’li seviye sistemi benimsenerek tasarlanan UYÇ, farklı ülkeler ve sistemler arasında karşılaştırma yapılarak bağlantılar kurulmasına olanak tanımaktadır.

Resmi Gazete’ de yayımlanan tekstil mesleklerinin yeterliliklerini hazırlamak üzere yetkilendirilen Sendikamızın bugüne kadar, iplik meslek dalına ait 5 mesleğin yeterlilikleri MYK tarafından Ulusal Mesleki Yeterlilikler olarak kabul edilmiştir.

 

Ulusal Yeterlilik Taslakları

 

İplik Meslek Dalı Yeterlilikleri

Ön İplik Operatörü Seviye 3

Ön İplik Operatörü Seviye 4

İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2

İplik Eğirme Operatörü Seviye 2

İplik Operatörü Seviye 4


Terbiye Meslek Dalı

Ön terbiye operatörü Seviye 3

Ön terbiye operatörü seviye 4

Boyama operatörü seviye 3

Boyama operatörü seviye 4

Bitim İşleri operatörü Seviye 3

Bitim işleri operatörü Seviye 4

Baskı Operatörü Seviye 4

Baskı Operatörü Seviye 5

Şablon Operatörü Seviye 3

Varyant Baskı Boya Mutfağı Elemanı Seviye 3