Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı

01-01-2024

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 29 Eylül 2023’te MESS Teknoloji Merkezi’nde (MEXT) Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın da teşrif ettiği toplantıya kamu ve işveren temsilcileri katılım sağladı.

Sayın Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda çalışma hayatına dair güncel mevzuat ve uygulamalar, ihtiyaç ve beklentiler değerlendirildi.

İşveren ve hükümet üçlü diyaloğunun uyum içinde ilerlemesi ve çalışma barışının sağlanmasının ekonomik büyüme ve istihdam için çok önemli bir etken olduğunu vurgulayan Sayın Bakan’ın değindiği önemli noktalar;

• Ekonomide birinci hedef enflasyon yükünü tüm vatandaşlar üzerinde hafifletmek. Bu bağlamda yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına bir gündem mevcut.

• Ekonomik büyümenin istihdam üretmesi amacıyla gerekli nitelikli işgücünün yetişmesi için çalışmaların yapılması. 

• Bakanlık olarak işverenlerden beklenti, çağın ortamına uygun yatırım yapılması.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açılış konuşmasında, İSG, İŞKUR ve SGK uygulamaları ve mevzuatları üzerine beklentilerini dile getirdi. Akkol’un belirttiği bazı başlıklar;

• Gelir vergisi dilimlerinde artışa ihtiyaç olması. Diğer türlü, ücret artışları yıl içerisinde çalışanları tatmin etmiyor.

• Toplu İş Sözleşmeleri sürelerinin gözden geçirilmesi. Maksimum üç yıllık süreyi kapsayan sözleşmelerin daha uzun sürelere yayılması.

• Kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik cezaların artırılması.

• İlave istihdam teşviki.

Birinci oturumda ele alınan konular

Toplantının birinci oturumunda, Prof. Dr. Cem Kılıç moderatörlüğünde; Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, SGK Başkanı Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş konuşmacı olarak yer aldı.

Çalışma hayatına dair tüm mevzuatların incelenip,  günümüz şartlarına uygun hale getirileceği vurgulanan birinci oturumda, bunun için 2018 yılından bu yana bir araya gelmeyen Üçlü Danışma Kurulu’nun en yakın zamanda toplanacağı belirtildi.

Oturumda ele alınan önemli noktalar şöyle sıralanabilir:

- Yapılan toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması genellikle arabuluculuk sürecinden kaynaklanıyor. Bu sebeple arabuluculuk sistemi tekrar ele alınacak.

- Hem çalışanı hem de işvereni kapsayan bir mevzuat oluşturulacak.

- Beyaz Bayrak Projesi tekrar ele alınacak ve eksik yönleri giderilecek.

- Deprem bölgelerinde istihdama geri dönüşü sağlayacak ciddi teşvikler sunulacak.

İkinci oturum başlıkları

İkinci oturumda ise, Prof. Dr. Tankut Cantel modaretörlüğünde  MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, İSG Genel Müdür Vekili Muhammet Fatih Bilal Alodalı, Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Bekir Aktürk konuşmacı oldu.

Oturumda öne çıkan konular;

• 7’den 70’e İş Sağlığı ve Güvenliği’nin yaşam biçimine dönüşmesi için çalışmalar yapılması.

• İş Sağlığı Güvenliği’nin (İSG) ilkokuldan itibaren eğitim müfredatlarında yer alması. 

• MYK tarafından, yeşil ve dijital dönüşüme uygun yeni meslekler için meslek standartlarının oluşturulması üzerine çalışmalar yapılması. 

• Elektronik iş teftişi, uzaktan çalışma teftişinin geliştirilmesi. 

• Uzaktan çalışma için uygun mevzuat hazırlığı ve dikkat edilmesi gerekenler: İş tanımı, süresi, uzaktan çalışma için çalışanın onayı, fazla çalışma, İSG önlemleri, iş niteliğinin uzaktan çalışmaya uygunluğu gibi.


Diğer Haberler