Revize Ulusal Yeterlilikler ve Standartlar görüşe çıktı

Örme Meslek Dalı Revize Ulusal Meslek Standartları ve İplik Meslek Dalı Revize Ulusal Yeterlilikleri görüşe sunulmuştur.

Temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)  tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması için Sendikamızı yetkilendirmiştir.

Sendikamız tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde tekstil sektöründe yer alan 27 adet meslek standardı ve 15 adet ulusal yeterlilik resmi gazetede yayımlanarak ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.
5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmektedir. Bu kapsamda, Sendikamız tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmaları tamamlanarak aşağıda belirtilen revize ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler ilgili kurum ve kişilerin görüşlerine sunulmaktadır.
Revize Ulusal Meslek Standartları:
•    Atkılı Örme Operatörü (Seviye 3)
•    Çözgülü Örme Operatörü (Seviye3)
•    Örme Operatörü (Seviye 4)

Revize Ulusal Yeterlilikler:
•    İplik Eğirme Operatörü (Seviye3)
•    İplik Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye3)
•    İplik Operatörü (Seviye 4)
•    Ön İplik Operatörü (Seviye 3)
•    Ön İplik Operatörü (Seviye 4)

Standartların ve yeterliliklerin en doğru biçimde hazırlanması açısından kuruluşunuzda ve/veya kuruluşunuz iştiraklerinde konu ile ilgili meslek grubunda görev alan meslek elemanlarının ve/veya yöneticilerinin görüş ve önerileri önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, revize ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri incelemeniz ertesinde görüşlerinizi aşağıda yer alan “Ek-3 Görüş ve Değerlendirme Formuna” her bir meslek için ayrı ayrı doldurarak e-mail ile (gamze.kilinc@tekstilisveren.org.tr) 26 Şubat 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Sendikamıza gönderilmesini hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.
Görüş ve Değerlendirme Formları:
•    Atkılı Örme Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
•    Çözgülü Örme Operatörü (Seviye3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
•    Örme Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,
•    İplik Eğirme Operatörü (Seviye3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
•    İplik Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
•    İplik Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,
•    Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
•    Ön İplik Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,