Tekstilciler leasing ile büyüyor

Leasing işlemlerinde tekstil makineleri, pastanın üçüncü en büyük dilimini alıyor.

Leasing yöntemiyle makineleri satın almak yerine kiralayan şirketler, maliyetlerde önemli ölçüde kâr ediyor. Tekstil makinelerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesi de tekstilcilerin leasing enstrümanını yoğun biçimde kullanmasına neden oluyor.

Finansman kaynağı, sadece tekstil ve hazır giyimcilerin değil, her işletmenin, her kuruluşun en çok ihtiyaç duyduğu şey. Bugüne kadar genelde bankalardan kredi alınması, şirketlerce daha çok tercih edilse de, günümüzde şirketlerin banka dışı finansman kaynağına yöneldiği de görülüyor. Bunlardan biri de leasing, yani finansal kiralama… Varlığa dayalı finansman aracı olduğu için mali yapısı çok güçlü olmayan şirketlerin rahatlıkla kullanabildiği leasing’i; fabrika ve ofis binaları, tekstil imalat makineleri, iş ve inşaat makineleri gibi yatırım mallarının edinilmesinde kullanılan orta ve uzun vadeli yatırım kredisi olarak açıklayabiliriz. Leasing işlemlerinin yaklaşık yüzde 75’i makine-ekipman finansmanından oluşuyor. 26 leasing şirketindeki işlemlere bakıldığında ise tekstil makinelerinin, -gayrimenkul hariç tutulduğunda- inşaat ve iş makineleri ile diğer ekipmanların ardından pastanın üçüncü en büyük dilimini aldığı görülüyor.
Son dönemde leasing işlemlerinde tekstilin yüzde 7’lik bir orana sahip olmasındaki en önemli nokta ise KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi oldu. 1 Ocak 2012’de tekstil makinelerinde KDV yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmiş, sonrasında makine alımı yüzde 20’lere varan oranda artış göstermişti.

Üçüncü büyük grup tekstil
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında faaliyet gösteren ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimi ve düzenlemesi altında olan leasing sektöründe 26 şirket hizmet veriyor, bin 506 kişi çalışıyor.
2016 yılında kayıtlı 58 bin 373 müşterisi olan Türkiye leasing sektörünün dünya sıralamasında 18’inci sırada olduğunu söyleyen FKB yetkilileri, leasing yönteminin Türkiye’de ağırlıklı olarak makine, ekipman ve tekstil yatırımında kullanıldığını ifade ediyor.
Yetkililer, leasing sektörünün performansının izlenmesine yardımcı olan önemli göstergelerden birinin penetrasyon oranı olduğunu aktararak, son beş yıla bakıldığında bu oranın yüzde 5’ler civarında olduğunu kaydediyor. “Hedefimiz penetrasyon oranını büyütüp sektörümüzü daha yukarılara taşımak. 2015 yılında mal gruplarına baktığımızda tekstil makineleri, leasing işlemleri içinde yüzde 5’lik bir paya sahipti” diyen FKB yetkilileri, bu oranın 2016 sonunda yüzde 7’ye çıktığını, 2017’nin ilk çeyreğinde de korunduğunu kaydediyor.

Tekstilde beş il öne çıkıyor
Tekstil makinelerinde KDV’nin yüzde 1’e inmesinin, şirketlere, yaptıkları yatırımın ilk gününden itibaren maliyet avantajı sağladığını belirtmiştik. Sekiz yıldır sektörde en fazla işlem yapan leasing şirketi olduklarını aktaran Yapı Kredi Leasing’in Genel Müdürü Fatih Torun da bu avantajın farkında olan firmaların genellikle leasing’i tercih ettiklerini, 2016’da leasing aracılığıyla, bir önceki yıla göre yüzde 7.7 artış ile 441 milyon dolar finansman sağlandığını ifade ediyor.
“Tekstil sektöründe leasing kullanımının il dağılımına baktığımızda, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Kahramanmaraş ve Denizli ilk beşte karşımıza çıkıyor. Şirket rakamlarımıza baktığımızda ise özellikle son dönemlerde tekstil makinelerinde hareketlenme görüyoruz” diyen Torun, tekstil makinelerinin ikinci el değerliliği diğer alanlara göre daha iyi olduğu için, sektör çeşitlenmesi anlamında bu alanın odaklarında bulunduğunu belirtiyor. Torun’a göre, leasing sektörünün geliştirilmesi gereken alanlarının başında bilinirlik geliyor. Torun, KOBİ’lerin leasing’i tanıdıkça, avantajlarından daha fazla yararlanmak istediğinin altını çiziyor.

Anadolu’da tanıtım atağı
İstanbul, Ankara ve İzmir, en fazla leasing kullanımı yapan şehirler. Bunun yanında FKB ve leasing sektörünün önde gelen şirketleri, Anadolu’da bu finansal enstrümanı yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu bağlamda öne çıkan şehirlerden biri de Kahramanmaraş. Leasing sektörü düşünüldüğünde Kahramanmaraş, Türkiye genelinde 11’inci sırada bulunuyor. Tekstil ve iplik sanayiinde öne çıkan şehrin yüzde 95’ine yakınını KOBİ’lerin oluşturduğunu söyleyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, şehirde altyapının uygun olduğunu aktarıyor.
“Kahramanmaraş, sanayi yatırımı yapmak için uygun bir şehir. Mesela iplik tesisi yapmak isteyen mutlaka burayı seçmeli. Neden derseniz; çünkü artık burada yeterli eleman var, bu işi bilenler var. Başka bir ile gidersiniz eleman bulma ve yatırım yapmada sıkıntı çekersiniz” diyen Öksüz, Kahramanmaraş’taki KOBİ’lerin leasing sektöründeki alacaklarının payının yüzde 1.3 olduğunu ifade ediyor.

Uzun vadeli ihtiyaçlara cevap
Türkiye’deki KOBİ’lerin en büyük sıkıntısının, nakit ihtiyaçlarını uzun vadelerde temin edememek olduğunu belirten Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, leasing işlemlerinin bu tarz uzun vadeli ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap vermesinden dolayı, KOBİ’ler için ilaç vazifesi gördüğünü söylüyor.
Gökmen, “Sektörümüzün yaklaşık yüzde 75-80’i KOBİ’lerden oluşuyor. Bunların da büyük bir kısmı tekstil firması. Türkiye’de leasing sektörünün daha geniş bir işlem hacmine ulaşması, özellikle büyüme potansiyeli yüksek KOBİ’ler üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır” diye konuşuyor.


Fatih Torun / Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü:
KOBİ’lere maliyet avantajı sağlıyor
Leasing ile firmalar, uzun vadeli finansman ve kira vadesi boyunca sabit taksit ödeme olanağından faydalanabiliyor. KOBİ’ler, projenin kendini geri ödemesini ve/veya şirketin genel nakit akışına uygun esnek geri ödeme planı seçeneklerini tercih edebiliyor. Birçok makine ve ekipman yatırımında yüzde 1’e inen KDV avantajı sebebi ile yatırımın hemen ilk gününden itibaren maliyet avantajı sağlanıyor. Diğer yandan firmalar, leasing sürecine ilişkin tüm satın alma, ithalat, yükleme, akreditif ve transfer gibi işlemlerin leasing şirketinin uzman kadroları tarafından yönetilmesi sayesinde operasyonel kolaylık imkânına kavuşuyor. Ayrıca leasing işlemlerinde yabancı para cinsinden borçlanabilme ve kiraları yabancı para olarak ödeyebilme avantajı sayesinde, döviz geliri olan firmalar da önemli derecede maliyet avantajı sağlayabiliyor.

Ünal Gökmen / Garanti Leasing Genel Müdürü:
KOBİ’lere özel paketler hazırlanıyor
KOBİ’ler için hazırladığımız özel paketlerimiz bulunuyor. Bu paketler CNC, iş makinası, forklift, jeneratör, plastik enjeksiyon gibi ekipman gruplarına yönelik hazırlanıyor. Belli süredir sektöründe faaliyet gösteren, moralitesi yüksek firmalar için hazırladığımız paketler sayesinde, firmalar kredi süreçlerini çok kısa sürede tamamlıyor.