ITMF 2017 Konferansı

ITMF Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu 2017 Konferansı, 14 - 16 Eylül 2016, Bali - EndonezyaAna teması “Teknoloji, Ticaret, İklim - Zor zamanlarda Yön Belirleme” olan ITMF 2017 Konferansı 14-16 Eylül 2017 tarihleri arasında Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlendi.
Endonezya Tekstil Sanayi, Küresel Tekstil ve Tekstil Makinaları Pazar Durumu, ITMF’in Denetim Girişimi, Tekstil Değer Zinciri, Perakende/E-ticaret ve Teknik Tekstiller konulu genel oturumlarında uluslararası alanlarda tanınmış konuşmacılar sunumlar gerçekleştirdiler.
Konferans sunumları ekteki USB’de yer almaktadır.
Oturumlarda yapılan sunumlardan, küresel tekstil sanayisine ilişkin aşağıdaki özet sonuçlar çıkarılmıştır.
-    Küresel tekstil ve hazır giyim piyasası büyümeye devam ediyor.
-    E-ticaretin toplam pazardaki payı yükseliyor.
-    Yeni teknolojiler büyük ölçekte kişiselleştirilmiş üretime imkân tanıyor.
-    Internet of Things (IoT)-(Nesnelerin interneti) verimlilik artışı için yeni bir potansiyel sunuyor.
-    Sürdürülebilirlik eğilimi iş dünyasının entegre bir parçasını oluşturuyor.
-    Çin’in Tek Yol Tek Kuşak Girişimi gibi alt yapı projeleri yeni fırsatlar yaratıyor.
-    Tekstil üretimi Asya’da ve bilhassa Çin’de yoğunlaşıyor.
-    Tekstil üretimi ayrıca Hindistan, Vietnam gibi diğer Asya ülkelerine kayıyor.
-    Diğer bölgelerde üretim (Afrika, Amerika ve Avrupa) teknolojiye (dijital, 3-D baskı, otomasyon), moda eğilimlerine (hızlı moda), maliyet farklarının azaltılmasına ve sürdürülebilirliğe (izlenebilirlik ve döngüsel ekonomi) bağlı olarak daha fazla potansiyele sahiptir.
-    Küresel elyaf tüketimi artıyor.
-    Yapay elyaflar tüketim artışında üst sırada yer alıyor.
-    Yapay elyaflar içerisinde polyester filamentler güçlü bir büyüme gösteriyor.
-    Yün lüks elyaf sınıfına girdi.
-    Pamuğun da yün gibi lüks elyaf sınıfına gireceği yönünde bir soru işareti oluşuyor.